Các Thương Hiệu Mà Hali Group Đang Phân Phối

AMC GROUP

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

ĐÔNG Y THANH TUẤN

GLOBAL HERBEAUTY

MEDI WHITE

MỸ PHẨM EDALLY

MỸ PHẨM SKINAZ

MỸ PHẨM MURAD

MỸ PHẨM SAKUZA